Kakav treba da bude personalni fitnes trener?

0
Foto: Danijel Milojković

Da li ste razmišljali o tome ko je i šta treba da posjeduje osoba koja vas trenira tj. personalni fitnes trener?

Personalni fitnes trener je fitnes profesionalac koji posjeduje znanja, vještine i sposobnosti za efikasno kreiranje i bezbjedno sprovođenje fitnes programa, davanja instrukcija i pomoći u cilju ostvarivanja individualnih fitnes ciljeva.

Šta personalni fitnes trener treba da posjeduje?

1. Osnovno znanje o ljudskoj anatomiji, konceptima funkcionalnog treniranja i ishrani.
2. Sposobnost da kreira i oblikuje individualne ali i grupne programe treninga, prilagođene potrebama i ciljevima klijenata.
3. Sposobnost da razumije potrebu i značaj skrininga i procjene klijenta kao i da je sprovede.
4. Sposobnost da dizajnira i sprovede individualni fitnes program na efikasan i bezbjedan način.
5. Izgled.
Personalni trener ne mora da izgleda kao fitnes model. Ali mora da bude uočljivo da se radi o osobi koja vodi računa o sebi i da svoje znanje i sposobnosti primjenjuje na svom tijelu,
6. Uočljiva želja da pomogne klijentima u ostvarivanju njihovih fitnes ciljeva kroz odgovarajući fitnes program.
7. Sposobnost da motiviše druge ljude u ostvarivanju njihovih fitnes ciljeva.
8. Posvećenost očuvanju ličnog integriteta klijenata, njihovog zdravlja i fitnes statusa.

Kvalitetan personalni fitnes trener pruža bezbedne, efikasne, zanimljive (ponekad zabavne) treninge svim svojim klijentima. Ono što je bitno za programe treninga koje personalni trener kreira je da su progresivni (daju rezultate) i da se razvijaju shodno napretku klijenta.

Personalni trener mora da bude entuzijasta, da neprestano daje podršku kako bi klijenti ostali zainteresovani i motivisani i kako bi se držali svog programa treninga kao i svog personalnog trenera.

Autorka: Jelena Krasić, dipl.profesor sporta i fizičkog vaspitanja i personalni trener

e-mail: starsfit2016@gmail.com

Stars fit možete pratiti na Fejsbuku i Instagramu.