На које начине се може складиштити кукуруз?

0
kukuruz-u-džaku
Фото: Shutterstock

Жетвом кукуруза се радови око ове житарице не завршавају, иако би наивном посматрачу могло деловати да је већински посао обављен. Пред пољопривредницима је важан задатак – складиштење кукуруза како би сачекао повољну цену откупа, како би зарада покрила трошкове узгоја. Наиме, након жетве тржиште је засићено понудом, а откупна цена је у том периоду најмања.

Ако пољопривредници успешно очувају житарице, без губитака на квалитету, кроз пар месеци моћи ће да постигну много бољу цену откупа. Процењује се да услед неправилног складиштења губици на квалитету кукуруза могу износити и преко 10%, због тога је одабир квалитетног складиштеног простора од круцијалног значаја.

Кукуруз се може складиштити у клипу или у зрну, у силосима или чардацима, а могуће га је уз помоћ пакерице упаковати у вреће које ће га успешно очувати од штеточина и негативног утицаја влаге.

Складиштење кукуруза у амбарима

Деценијама уназад кукуруз се на нашим просторима складиштио у чардацима и амбарима. Пољопривредници су тражили место где ће одложити кукуруз, да не кисне и да им је лако доступан за исхрану стоке и евентуалну продају, а нису се у тој мери као данас бавили губицима услед неадекватног чувања. Чување кукуруза у амбарима заступљено је и данас, али се врсте амбара у многоме разликују.

Док су амбари некада били направљени искључиво од прућа или дрвених дасака, данас су модернији, те тако виђамо металне и челичне конструкције. Опасност од житног мољца приликом складиштења у ове типове објекта је повећана, те стога кукуруз треба третирати инсектицидом пре одлагања. Ако се кукуруз у амбар уноси ручно, инсектицид се наноси након складиштења, али мора се водити рачуна о дебљини слоја кукуруза, која не сме да буде велика.

Складиштење кукуруза у подним складиштима

У руралним пределима, код мањих пољопривредних газдинстава, складиштење кукуруза у подним складиштима, попут тавана или евентуално подрума, још увек је заступљено. Зависно од старости, материјала и врсте подне облоге, овај тип складиштења може мање или више успешно да очува квалитет кукуруза.

Пре складиштења робу је такође неопходно третирати инсектицидом, али ако је таван у оквиру куће, потребно је бити изузетно обазрив приликом одабира типа инсектицида којим ће се извршити третман. Након прскања препоручује се наношење најлона на кукуруз, како би инсектицид испољио максимално дејство.

Складиштење кукуруза у силосима

Чување у силосима је најбољи начин складиштења кукуруза. Прави силоси су скупи и захтевају велике финансијске издатке, које мала газдинства често нису у могућности да издвоје, те стога прибегавају прављењу импровизованих силоса. Импровизовани силоси, који су на нашем поднебљу највише заступљени, настају преграђивањем стамбених простора, како би се добио простор за вертикално чување кукуруза. Предност оваквих силоса је у томе што омогућавају лакше руковање кукурузом, док има и недостатака – немогућност примене инсектицида са гасном фазом, због близине људских боравишта, као и мртви углови простора у којима се могу скупљати инсекти.

Чување кукуруза у “правим” силосима доноси бројне предности. Ови објекти могу бити фиксни или преносни, имају различите смештајне капацитете и израђени су од чвстог лима који је отпоран на све штетне утицаје.

Силоси чувају кукуруз од инсеката и глодара (потребно је пажљиво припремити робу за утовар у силос, како штеточине не би ушле заједно са кукурузом), атмосферских падавина, UV зрачења, високих и ниских температура. Еколошки су прихватљиви и имају низ одличних механичких функција, као што су могућност вентилације, сушења, третирања робе инсектицидима, лакше руковање робом итд.

Улагање у силосе јесте велика финансијска инвестиција, али они представљају решење за дугорочно складиштење и чување кукуруза, без или са минималним губицима на квалитету.

Складиштење упакованог кукуруза

Кукуруз се може складиштити и упакован, када је обично у зрну. Пакује се уз помоћ пакерице у полипропиленске вреће које могу да теже 50 или 100кг, зависно од потреба произвођача. Пакерице чији је рад аутоматизован, великом брзином сипају зрнасти материјал у вреће. Могу пунити и до 600 врећа на сат. Њихов рад је у потпуности аутоматизован и не захтева ангажовање људске радне снаге на процесима паковања.

Пакерице одмеравају жељену количину кукуруза за паковање уз помоћ дозирног система (мерне кофе или аутокорективне ваге), пуне вреће и затварају их. Кукуруз у зрну који је упакован у пластичне вреће заштићен је од штетног утицаја инсеката и влаге. Тако упакован кукуруз могуће је складиштити у магацинима и чувати дужи временски период. Наравно, приликом складиштења треба водити рачуна да су магацини направљени од чврстог материјала и да је глодарима приступ онемогућен.

Да ли је боље складиштити кукуруз у зрну или у клипу?

Кукуруз се може складиштити у зрну или у клипу. Док се кукуруз у клипу углавном чува у амбарима, упаковани и кукуруз у силосима чува се углавном у зрну.

Чување кукуруза у зрну има вишеструке предности. Било да ће се житарица користити као семенски материјал или за исхрану, њено сушење ће бити успешније и брже. Сушење зрна је од суштинске важности, нарочито ако зрно садржи преко 30% влажности. Сушењем се влажност своди на оптимални ниво, који омогућава дуг животни век зрна.