Владари учионице – Моћ коју поседује сваки наставник

0
јелена-учитељица

Није лако бити добар предавач јер је за то неопходна способност, добра енергија, знање, као и вештина утицаја на ученике. Моћни наставници имају и таленат и моћ деловања на ученике и све своје способности и вештине користе како би ученике мотивисали за стицање  нових знања и упутили на прави пут.

Тачно је да учитељи  имају моћ која долази са положајем као и могућност да њихово предавање привуче пажњу ученика, буде динамично, интересантно, страствено, упечатљиво, утичући на формирање личности ученика. Свакако да та моћ доноси и велику одговорност.

Свако од наставника се некада у својој пракси нашао у ситуацији да има потребу да преиспита своје способности као наставника, да поразмисли о својим слабостима и критички оцени своју вештину и умеће, размишљајући о томе да ли поседује све оне пожељне особине и професионалне способности наставника 21. века.

До ученика можемо допрети користећи се свим расположивим средствима, лепим речима, подучавањем, мотивационим говором, глумом, давањем инструкција као и помоћу примера. Добар и квалитетан наставник је успешан у комуникацији са ученицима и вешт у вођењу васпитно-образовног процеса. 

Предавачка вештина наставника

Предавачку вештину чини јака веза између дидактичких вештина и личних особина која резултира великим образовним достигнућима и сопственим развојем како наставника тако и ученика. Предавачке вештине као и утицај који наставник има на ученике долази од самих наставника.

Нису довољне само вежбе и технике стечене формалним образовањем. Није довољно само ускладити фонд часова са обимним школским програмом. За успех на том пољу треба пуно тога, а не само добри и пажљиви ученици. Код доброг васпитно-образовног рада ученици су жељни знања и они то показују својим понашањем. То су ученици који једва чекају наставну недељу и не радују се њеном завршетку. Већина учитеља је у својој пракси имала такве ученике. То су ученици чији наставници поседују обе врсте снаге, личну и професионалну.

Професионална снага се базира на наученим начинима понашања, наученим манирима, тако да предавач који жели да усаврши професионалну снагу има могућност да поради на својим „слабим тачкама“. Професионална снага подразумева способност у подучавању као и утицају који се врши на ученике. Наставник који поседује професионалну снагу спретно користи технике подучавања, подстиче и охрабрује учење.

Унутрашњу снагу, односно снагу воље на делу, карактерише контрола наставника над својом личношћу, положај наставника у међуљудским односима, као и вештина комуникације. Наставници са унутрашњом снагом који зраче позитивном енергијом одају стабилну личност, охрабрујућу и са пуно разумевања. Лепо је када наставници размењују искуства у раду, узајамно се помажу, када су једни другима подршка, јер све то води ка бољем предаваштву.

Ведрина наставника, саосећање, емпатија, толеранција, поштовање

Постоје тренуци када наставник није расположен из различитих разлога, али не жели да ученици то примете, већ са ученицима ради предано показујући радост и вољу за радом. Ученици ће својим понашањем гледајући и слушајући ведрог  наставника вратити истом мером. Искрена брига за ученике и њихово благостање једна је од важнијих карактеристика успешног педагога. Наставник који жели и уме да сагледа проблеме из угла ученика, биће вешт у пружању адекватне помоћи.

Толеранција помаже да  се успостави пријатељска веза и да се на тај начин омогући да наставник допре до сваког ученика. Важно је да се сваки наставник труди да подучавајући поштује личност сваког ученика. Опхођење према другима са поштовањем  је свакако знак брижности, а уједно и одлика доброг педагога. Лепо је када наставник промовише учтиве манире у понашању, као и када ученике укључи у одлучивање које ће имати утицаја на њих.

Ученици воле када примете да наставник поштује ученичка пријатељства и ученицима дозвољава да седе заједно уз унапред дефинисана правила, односно договор. Ученици воле да буду саслушани од стране настаника. Зато је важно да са ученицима договори време које ће им посветити и помоћи  у решавању неке дилеме.

Доследност, социјална компетентност, истрајност, самопоуздање наставника

Поред тога што сваки наставник треба да поседује емпатију, важно је да у раду са ученицима буде доследан. Доследан наставник јасно поставља границе као и очекивања за цео разред и очекује да се ученици тога придржавају. Реагује брзо, али са смиреном самоувереношћу, заузимајући топао, искрен и брижан став са ученицима. Ученици то воле и поштују.

Доследним наставницима ученици верују, а колеге их поштују. Социјално компетентан наставник уме да успостави одличну комуникацију са ученицима који су прилично отворенији према њему, а самим тим он постаје узор у понашању и опхођењу према другима. А истрајност значи пуно ангажовање наставника да што је могуће боље обави задатак који је пред њим, што је и неопходна особина за успех у подучавању.

С обзиром на то да је у питању васпитање и образовање будућих генерација јасно је колико је важно да наставници буду педантни, савесни, добро информисани и поуздани у раду са децом.

Професионална компетентност  је моћна особина која произилази из наставникове  стручности, умешности у послу којим се бави, савладавањем школских програма, њиховом применом на најбољи могући начин, али и познавањем ученика, њихових различитих стилова учења, интересовања и потреба. Уз све то неопходно је наставник прати промене у настави,  буде у складу са њима као и да себи обезбеди довољно слободног времена које укључује и одмор од школе и обавеза.

Пише: Јелена Ђорђевић, проф. разр. наставе