Језици у Европској унији – пут ка бољем разумевању међу народима

evropski-jezici-engleski
Pexels.com

Да ли сте знали да у Европи постоји око 225 аутохтоних језика? Европски језици углавном припадају једној од три велике групе – германској, романској и словенској. С циљем да очува разноликост и богатство језика на европском тлу, Европска унија деценијама покреће програме и пројекте који подржавају учење страних језика.

Истраживали смо колико има службених језика у ЕУ, да ли се сви користе и у којој мери. Због чега институције Уније активно раде на одржавају вишејезичности и како језици одређују наш лични, национални и европски идентитет? Прочитајте.

Који су службени језици у Европској унији?

ЕУ има 27 држава чланица, а како се поједини језици говоре у неколико земаља, у Европској унији има мање службених језика – укупно 24. У Парламенту се тако користе бугарски, чешки, дански, холандски, енглески, естонски, фински, француски, немачки, грчки, мађарски, ирски, италијански, летонски, литванијски, малтешки, пољски, португалски, румунски, словачки, словенски, словенски, хрватски, шпански и шведски. То значи да се сви закони и прописи које Парламент доноси објављују на овим језицима.

Занимљиво је да се све седнице Парламента преводе, тако да заступници могу да користе онај службени језик који најбоље знају. Због тога је и Одељење за преводиоце у овој институцији најбројније – за Европску унију ради више од 1000 преводилаца и тумача за писано превођење и преко 500 за усмено.

Занимљива „језичка математика“ у ЕУ

С обзиром на то да се у Парламенту користи 24 језика, и сваки може да се преведе на све језике, односно на друга 23, укупан број језичких комбинација је 552. Постоје ситуације када није могућ директан превод са изворног на циљни језик. Примера ради, уместо са летонског на румунски, текст се најпре преводи на енглески, немачки или француски, па онда на други језик. Како би се избегле грешке и обезбедио лингвистички и правни квалитет текстова, око 75 правника-лингвиста ради на њиховој детаљној провери.

Да ли су службени и радни језици у ЕУ Парламенту исти?

Европска унија и њене званичне институције могу се похвалити великим бројем службених језика, међутим, у пракси се „радним језицима“ сматрају само енглески, француски и немачки. Сви документи у Европском парламенту се преводе на друге језике према потребама заступника.

evropski-parlament
Pexels.com

Грађани се могу у сваком тренутку обратити установама ЕУ на било ком од службених језика и добити одговор на истом. Ипак да би се значајно уштедело време и новац, не преводе се припремни документи на све језике – само на „радне“.

Вишејезичност као концепт у ЕУ

У законодавству ЕУ се највише користи енглески језик, али нема сумње да је један од главних принципа и концепата вишејезичност. У Унији се нарочито подржава учење страних језика, а све са циљем да се заштити језичка разноврност у Европи и да се омогући грађанима свих нација и генерација неометана комуникација са институцијама.

Повељом ЕУ о темељним правима вишејезичност је заштићена, а посттоји и функција европског повереника за мултијезичност. Мисија Европске уније је да се језичке баријере потпуно превазиђу и зато се активно ради на истраживању и примењују се разне иновативне језичке технологије.

Који програми подржавају вишејезичност?

Грађани Европске уније имају бројне могућности да унапреде језичке вештине у оквиру програма Ерасмус+. Образовни програми, обуке, разне активности за младе креирани су тако да се учење језика подржава и подстиче. Процењује се да ће у периоду од 2021. до 2027. године у Ерасмус+ програме бити уложено 26,2 милијарде ЕУР, што је готово двоструко више него у претходном програмском периоду.

Европска унија финансира и друге пројекте као што су LISTIAC, за језички осетљиво поучавање у свим учионицама, те MultiMind. У питању је платформа за истраживање и обучавање за напредовање у истраживању вишејезичности на темељу мултидисциплинарног приступа.

Ту је такође и програм Креативна Европа, у оквиру ког се подстиче књижевно превођење. На овај начин се важна књижевна дела приближавају широј јавности и повећава степен очувања језичке разноликости.

Европски дан језика – подршка мултијезичности

Једна од иницијатива Савета Европе која показује бригу и залагања да се очува разноликост језика јесте и обележавање Европског дана језика од 2001. године. Сваког 26. септембра широм Европе одвијају се манифестације са циљем да се људи упознају са раскошном културом европских народа и богатством језика.

stranica-rečnika
Pexels.com

Језичке смотре, приредбе и различити догађаји из године у годину све су креативнији и оригиналнији. Охрабрују људе да уче стране језике и да се зближе са припадницима других народа. Ове године у на Тргу републике у Београду поводом Европског дана језика окупило се више од 300 деца. Програм за децу и младе организовао је Дечји културни центар Београд, а покровитељи манифестације су били Савет Европе, Дeлегација ЕУ у Србији, Национални институти за културу ЕУ, као и Градска управа града Београда.

Зашто је толико важна језичка разноликост?

Према дефиницији, језик је основно средство комуникације. Међутим, језик којим говоримо је много више од тога – њиме је одређен идентитет појединца, али и значајан део националног наслеђа. Језици нас повезују са другим народима, откривају нам другачије културе и њихову традицију. Захваљујући познавању туђих језика можемо се међусобно (спо)разумети и изградти свест о томе да имамо заједнички – европски идентитет.

Иницијативе које подржавају и подстичу језичку разноликост су важне са више аспеката. Најпре, на овај начин се грађанима отварају бројне опције – шансе за запослење се повећавају, а доступније су им услуге и права.

Европски језици – још неколико занимљивости

Уопштено говорећи, европски језици се могу поделити у три широке групе: германски (немачки, холандски, енглески, дански…), романски (италијански, шпански, француски, румунски…) и словенски (српски, руски, пољски, чешки, хрватски…).Већина европских језика припада великој индоевропској породици која је преовладавала на данашњем Блиском истоку.

Арапски, хинди и кинески су неевропски језици који на тлу Европе највише користе.

Европски језици воле да позајмљују речи једни од других, па је тако француски вокабулар широко присутан у енглеском језику. С друге стране, англицизми су у великој мери распрострањени у свим другим језицима. Заправо, енглески има статус омиљеног језика, сматра се најкориснијим, а у стопу га прате француски и немачки.

Више од половине грађана Европске уније говори два језика (чак 54%), а 25% Европљана поред матерњег може да комуницира на још два страна језика.

Колико језика говорите ви?