Фондација Дивац позива младе да пошаљу предлоге пројеката

0
omladinski_fondovi_vizual_01
Фото: Фондација АНа и Владе Дивац

Фондација Ана и Владе Дивац позвала је све неформалне групе младих у Обреновцу, Прокупљу, Зајечару, Власотинцу и Владичином Хану, да пошаљу предлоге својих пројеката до 1. новембра 2023. године.

Дивац омладински фондови подржавају пројекте у вредности до 100.000 динара који се реализују на територији наведених локалних самоуправа и имају за циљ побољшање живота младих у најразличитијим областима:

активизма и волонтеризма, културе, спорта, здравља посебно менталног здравља, безбедности, запошљавања, образовања, миграција, посебно повратка из ЕУ у Србију по споразуму о реадмисији;

оригиналне, занимљиве и корисне пројекте које подстичу друге младе да се укључе и буду активни чланови средине у којој живе;

пројекте које одговарају на локалне потребе и имају широк утицај на заједницу, посебно у руралним срединама, као и пројекте који доприносе циљевима Стратегије за младе Републике Србије.

Предност приликом финансирања имају пројекти које осмисле и реализују млади из сеоских заједница, жене, Роми и повратници, као и пројекти који у своје активности укључују младе из ових осетљивих група.

Конкурс је отворен до 1. новембра 2023. године у 16 часова, а предвиђено је да се сви подржани пројекти реализују у периоду од 1. децембра 2023. до 31. марта 2024. године.

Заинтересоване групе младих могу попунити форму предлога пројекта коју могу преузети овде и послати га искључиво кроз попуњавање формулара у наставку стране. Предлози пројеката достављени на било који други начин или поштом неће бити узети у разматрање.

У оквиру пројекта Немачке развојне сарадње “Перспективе за младе у руралним срединама у Србији” коју спроводи ГИЗ у партнерству са Министарством туризма и омладине Републике Србије, подржавају се омладински фондови у изабраним руралним заједницама: Обреновац, Прокупље, Зајечар, Власотинце и Владичин Хан.

Омладинске фондове имплементира Фондација Ана и Владе Дивац у сарадњи са изабраним локалним самоуправама, са циљем повећања учешћа младих у процесима локалног развоја кроз доделу бесповратних новчаних средстава пројектима које сами покрећу и воде млади.